Vakok és Gyengénlátók

Költségvetési szervek

Székhely:

Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal

7912 Nagypeterd Kossuth u. 93/a.

Tel: 73/446-605

Fax: 73/546-002

E-mail: nagypeterd@hotmail.com

 

Telephely:

Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal Somogyapáti Kirendeltsége

7922 Somogyapáti Fő u. 81.

Tel: 73/350-042

Fax: 73/350-042

E-mail: somogyap@vipmail.hu  somogyapati.hivatal@gmail.com

 

Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal Rózsafai Ügyfélszolgálat

7914 Rózsafa Kossuth u. 44.

Tel: 73/446-008

E-mail: nagypeterd@hotmail.com

 

 

Az ügyfélfogadás rendje:

Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal (székhely)

Hétfő: 8.00-11.00 és 13.00-16.00

Kedd: 8.00-11.00

Szerda: 8.00-11.00 és 13.00-16.00

Csütörtök: 13.00-16.00

Péntek: 8.00-11.00

 

Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal Somogyapáti Kirendeltsége:

Hétfő: 8.00-11.00

Kedd: 8.00-11.00 és 13.00-15.00

Szerda: 8.00-11.00

Csütörtök: 8.00-11.00

Péntek: nincs

 

Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal Rózsafai Ügyfélszolgálata:

Kedd: 8.00-12.00 és 13.00-16.00

Csütörtök: 8.00-12.00 és 13.00-16.00

 

Szervezeti struktúra:


 

Szervezeti egységek:

 

Dr. Borsos Kinga

 

jegyző

 

Tel: 73/446-605

 

Fax: 73/546-002

 

E-mail: nagypeterd@hotmail.com

 

 

 

Dr. Ratkovics Ágnes

 

aljegyző

 

7922 Somogyapáti Fő u. 81.

 

Tel/fax: 73/350-042

 

E-mail: sapati.aljegyzo@gmail.com

 

 

 

Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal (Nagypeterd, Kossuth u. 93/a.):

 

 

 

Kozma István

 

anyakönyvezető, igazgatási előadó

 

Tel: 73/446-605

 

Fax: 73/546-002

 

E-mail: nagypeterd@hotmail.com

 

 

 

 

 

 

 

dr.Regán András

 

jogi előadó

 

Tel: 73/446-605

 

Fax: 73/546-002

 

E-mail: nagypeterd@hotmail.com

 

 

 

Lakat Szilvia

 

adóügyi előadó és pénztáros

 

Tel: 73/446-605

 

Fax: 73/546-002

 

E-mail: nagypeterd@hotmail.com

 

 

 

Hamarics Barnabás

 

műszaki előadó

 

Tel: 73/446-605

 

Fax: 73/546-002

 

E-mail: nagypeterd@hotmail.com

 

 

 

Tóth Tünde

 

közfoglalkoztatási előadó

 

Tel: 73/446-605

 

Fax: 73/546-002

 

E-mail: nagypeterd@hotmail.com

 

 

 

HamaricsnéIstokóvics Zsuzsanna

 

pénzügyi előadó

 

Tel: 73/446-605

 

Fax: 73/546-002

 

E-mail: nagypeterd@hotmail.com

 

 

 

Ózdiné Bíró Anita

 

pénzügyi előadó

 

Tel: 73/446-605

 

Fax: 73/546-002

 

E-mail: nagypeterd@hotmail.com

 

 

 

Erdősiné Spiel Anett

 

pénzügyi előadó

 

Tel: 73/446-605

 

Fax: 73/546-002

 

E-mail: nagypeterd@hotmail.com

 

 

 

Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal Somogyapáti Kirendeltsége (Somogyapáti Fő u. 81.):

 

 

 

Romolhatatlan Józsefné

 

anyakönyvvezető, igazgatási előadó

 

7922 Somogyapáti Fő u. 81.

 

Tel/fax: 73/350-042

 

E-mail: somogyapati.hivatal@gmail.com

 

 

 

Erős Istvánné

 

igazgatási előadó

 

7922 Somogyapáti Fő u. 81.

 

Tel/fax: 73/350-042

 

E-mail: somogyapati.hivatal@gmail.com

 

 

 

Paizs Józsefné

 

adóügyi előadó

 

7922 Somogyapáti Fő u. 81.

 

Tel/fax: 73/350-042

 

E-mail: somogyapati.hivatal@gmail.com

 

 

 

Kercza Veronika

 

pénzügyi előadó

 

7922 Somogyapáti Fő u. 81.

 

Tel/fax: 73/350-042

 

E-mail: somogyapati.hivatal@gmail.com

 

 

 

MozsgainéAmbrusics Mariann

 

pénzügyi előadó

 

7922 Somogyapáti Fő u. 81.

 

Tel/fax: 73/350-042

 

E-mail: somogyapati.hivatal@gmail.com

 

 

 

Tóth Józsefné

 

pénztáros

 

7922 Somogyapáti Fő u. 81.

 

Tel/fax: 73/350-042

 

E-mail: somogyapati.hivatal@gmail.com

 

 

 

Varga Anita

 

munkaügyi előadó

 

7922 Somogyapáti Fő u. 81.

 

Tel/fax: 73/350-042

 

E-mail: somogyapati.hivatal@gmail.com

 

 

 

 

 

Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal Rózsafai Ügyfélszolgálat (Rózsafa Kossuth u. 44.):

 

Bogdán Lázár

 

adminisztrátor

 

Tel: 73/446-008

 

E-mail: nagypeterd@hotmail.com

 

 

 

Alapító okirat

 

Megállapodás közös önkormányzati hivatal alakításáról és fenntartásáról

 


Tevékenység:

 

 

 

A Hivatal ellátja a jogszabályokban a számára meghatározott feladatokat Nagypeterd, Somogyapáti, Basal, Botykapeterd, Nagyváty, Nyugotszenterzsébet, Patapoklosi, Rózsafa, Somogyhatvan, Somogyviszló települések vonatkozásában.

 

 

 

A hivatal az alábbi kiemelt jogszabályok alapján jár el a közigazgatási és önkormányzati hatósági ügyekben:

 

Pénzügyi igazgatás: 2003. évi XCII. tv.; 2011. évi CXCV. tv.; 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet; 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet; 9/2011.(II.15.) Korm. rendelet;

 

Szociális és gyámügyi igazgatás: 1993. évi III. tv.; 63/2006. (III.27.) Korm. rendelet; 11/2005. (I.26.) Korm. rendelet; 1997. évi XXXI. tv.; 331/2006. (XII.23.) Korm. rendelet; 149/1997. (IX.10.) Korm. rendelet;

 

Belügyi ágazat: 78/2008. (IV.3.) Korm. rendelet; 146/1993. (X.26.) Korm. rendelet; 255/2008. (X.21.) Korm. rendelet; 142/1999. (IX.8.) Korm. rendelet; 

 

Egészségügyi igazgatás: 43/1999.(III.3.) Korm. rendelet;

 

Építésügyi igazgatás: 313/2012. (XI.8.) Korm. rendelet;

 

Földművelődés-ügyi és állategészségügyi ágazat: 245/1998. (XII.31.) Korm. rendelet; 334/2006. (XII.23.) Korm. rendelet; 474/2013. (XII.12.) Korm. rendelet; 19/1992. (I.28.) Korm. rendelet;

 

Növényvédelmi igazgatás: 346/2008. (XII.30.) Korm. rendelet; 221/2008. (VIII.30.) Korm. rendelet;

 

Környezetvédelmi ágazat: 1995. évi LIII. törvény; 1996. évi LIII. tv., 481/2013. (XII.17.) Korm. rendelet;

 

Kereskedelmi igazgatás: 173/2003. (X.28.) Korm. rendelet; 210/2009. (IX.29.) Korm. rendelet; 239/2009.(X.20.) Korm. rendelet; 

 

Sportigazgatás: 166/2004. (V.21.) Korm. rendelet;

 

Igazságügyi igazgatás: 2010. évi XXXVIII. tv; 17/2015. (II.16.) Korm. rendelet; 2013. évi V. tv. 5:54-5:64 §; 147/1992.(XI.6.) Korm. rendelet; 132/2000. (VII.14.) Korm. rendelet;

 

Vízügyi igazgatás: 1995. évi LVII. törvény, 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet; 178/1998.(XI.6.) Korm. rendelet; 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet, 232/1996. (XII.26.) Korm. rendelet;

 

Oktatási ágazat: 2011. évi CXC. tv.;229/2012.(VIII.28.) Korm. rendelet;

 

Munkaügyi ágazat: 169/2011.(VIII.24.) Korm. rendelet;

 

Honvédelmi igazgatás: 2011. évi CXIII. tv.;

 

Önkormányzati igazgatás: 2011. évi CLXXXIX. tv.;

 

Anyakönyvi igazgatás, állampolgársági ügyek: 2010. évi I. tv.; 1993. évi LV. tv.; 145/1999.(X.1.) Korm. rendelet;

 

Választás: 2013. évi XXXVI. tv.

 

Közlekedési igazgatás:1988. évi I. törvény

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Hivatal által ellátandó alaptevékenységek köre:

 

a) segíti a képviselő-testületek, a nemzetiségi önkormányzatok, valamint a polgármesterek és az alpolgármesterek munkáját;

 

b) szakmailag előkészíti a testületi és a polgármesteri döntéseket, önkormányzati hatósági ügyeket;

 

 c) intézi a jegyző és az ügyintézők hatáskörébe utalt közigazgatási hatósági ügyeket;

 

d) ellátja a saját működésével összefüggő feladatokat, kapcsolatot tart más hivatali szervekkel.

 

A Hivatal a képviselő-testület tevékenységével kapcsolatosan:

 

a) szakmailag előkészíti az önkormányzati rendelet-tervezeteket, a testületi előterjesztéseket, a határozati javaslatokat;

 

b) nyilvántartja a képviselő-testület döntéseit;

 

c) közreműködik a döntések végrehajtásában;

 

d) ellátja a képviselő-testület munkájával kapcsolatos egyéb nyilvántartási, ügyviteli, adminisztrációs feladatokat.

 

A Hivatal a képviselők munkájának segítése érdekében:

 

a) elősegíti a képviselők képviselői munkájának végzését;

 

b) közreműködik a képviselői tájékoztatás megszervezésében;

 

c) biztosítja a képviselői fogadóórák megtartásának tárgyi feltételeit.

 

A Hivatal a nemzetiségi önkormányzatok munkájának segítése érdekében:

 

a) ellátja az együttműködési megállapodásban meghatározott feladatokat (pl. költségvetés elkészítése, gazdálkodás végrehajtása, vagyoni és számviteli nyilvántartás, tanácsadás),

 

b) irodahelyiség, berendezések, irodai eszközök (pl. fénymásoló) biztosítása.

 

A Hivatal az oktatási intézményekkel kapcsolatos feladatok ellátásában részt vesz, szakmai segítő tevékenységet folytat.

 

 

 

 

 

Foglalkoztatottak létszáma és személyi juttatásai 2015
aszakkor
Névjegy

Somogyviszló Községi Önkormányzat

7924 Somogyviszló, Kossuth utca32.

Tel: 73/350-150; 73/550-038

fax: 73/550-038

e-mail: somogyviszlo.onk@gmail.com

Gyakran keresett oldalak