Vakok és Gyengénlátók

Közérdekű adatok igénylése


A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje:

A közérdekű adatigényléshez az adatigénylőnek szükséges feltüntetnie:

– nevét;

– nem természetes személy igénylő esetén megnevezését;

– azt az elérhetőséget, amelyen számára az adatigényléssel kapcsolatos bármely tájékoztatás és értesítés megadható.
Ha az adatigénylés nem egyértelmű, az adatkezelő felhívja az igénylőt az igénylés pontosítására. A közérdekű adatigényléseknek a lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb 15 napon belül eleget kell tenni. Nagy terjedelmű, illetve nagyszámú adatigénylés esetén a határidő egy alkalommal legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható, melyről az adatigénylőt a kérelem beérkezését követő 15 napon belül tájékoztatni kell.

Az adatigénylésnek közérthető formában és – amennyiben ezt az adatot kezelő közfeladatot ellátó szerv aránytalan nehézség nélkül teljesíteni képes – az igénylő által kívánt technikai eszközzel, illetve módon kell eleget tenni. Az igényelt adatokat tartalmazó dokumentumról vagy dokumentum részről, annak tárolási módjától függetlenül az igénylő másolatot kaphat. A másolat készítéséért – az azzal kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően – költségtérítés állapítható meg, amelynek összegéről az igénylőt a teljesítését megelőzően a közös hivatal tájékoztatja.

Az igénylő a közös hivatal tájékoztatásának kézhezvételét követő 30 napon belül nyilatkozik arról, hogy az igénylését fenntartja-e. Ha az igénylő az igényét fenntartja, a költségtérítést a megadott határidőn belül köteles az adatkezelő részére megfizetni. A tájékoztatás megtételétől az igénylő nyilatkozatának a Hivatalhoz való beérkezéséig terjedő időtartam az adatigénylés teljesítésére rendelkezésre álló határidőbe nem számít bele.

Az adatigénylésnek a Hivatal nem köteles eleget tenni, ha

– az azonos igénylő által egy éven belül benyújtott, azonos adatkörre irányuló adatigényléssel megegyezik, feltéve, hogy az azonos adatkörbe tartozó adatokban változás nem állt be;

– ha az igénylő nem adja meg nevét, nem természetes személy igénylő esetén megnevezését, valamint azt az elérhetőséget, amelyen számára az adatigényléssel kapcsolatos bármely tájékoztatás és értesítés megadható.

Az igény teljesítésének megtagadásáról annak indokaival 15 napon belül írásban, vagy – ha az igényben az elektronikus levelezési címét is közölte– elektronikus levélben értesíteni kell az igénylőt. Az adatigénylést nem lehet elutasítani arra való hivatkozással, hogy annak közérthető formában nem lehet eleget tenni. A közérdekű adatok iránti igény elutasítása vagy nem megfelelő teljesítése esetén az igénylő a Szigetvári Járásbírósághoz fordulhat jogorvoslatért, amely soron kívül jár el.

A közérdekű adat, közérdekből nyilvános adat megismerésére irányuló igények teljesítéséről a Közös Hivatal székhelyén a jegyző, a Közös Hivatal kirendeltségén az aljegyző gondoskodik.

 

A benyújtott igények teljesítését a Közös Hivatal székhelyén a jegyző, a Közös Hivatal kirendeltségén az aljegyző által kijelölt, az igényelt adatokat kezelő köztisztviselő, illetőleg az adatokat kezelő és teljesítésére jogosult tisztségviselő készíti elő kiadmányozásra.

 

Az Önkormányzat, illetve a polgármester hatáskörébe tartozó ügyekben a polgármester, a jegyző hatáskörébe tartozó ügyekben, a hivatal vezetésével, a munka szervezésével kapcsolatos ügyekben a Közös Hivatal székhelyén a jegyző, a Közös Hivatal kirendeltségén az aljegyző a kiadmányozó.

 

A közérdekű adat megismerésére irányuló igények benyújtásának módja:

Az írásbeli és a szóbeli igények benyújtása

Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal Somogyapáti Kirendeltsége,

Somogyapáti Fő u. 81.

 

Személyesen ügyfélfogadási időben:

Hétfő: 8.00-11.00

Kedd: 8.00-11.00 és 13.00-15.00

Szerda: 8.00-11.00

Csütörtök: 8.00-11.00

               Péntek: nincs

 

elektronikus úton: a somogyapati.hivatal@gmail.com

e-mail címre küldött levélben.

 


Kapcsolódó dokumentumok:
KÉRELEM közérdekű, vagy közérdekből nyilvános adat megismeréséhez


aszakkor
Névjegy

Somogyviszló Községi Önkormányzat

7924 Somogyviszló, Kossuth utca32.

Tel: 73/350-150; 73/550-038

fax: 73/550-038

e-mail: somogyviszlo.onk@gmail.com

Gyakran keresett oldalak