Vakok és Gyengénlátók

Házassági név módosítása


Eljáró ügyintéző:

Romolhatatlan Józsefné

Nagypeterdi Közös Önkormányzati Hivatal

Somogyapáti Kirendeltsége

7922 Somogyapáti  Fő utca 81.

Tel: 73/350-042, 73/350-146

E-mail: somogyapati.hivatal@gmail.com

 

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő: 8.00-11.00

Kedd: 8.00-11.00 és 13.00-15.00

Szerda: 8.00-11.00

Csütörtök: 8.00-11.00

Péntek: nincs ügyfélfogadás

 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok:

-          kérelem (személyazonosításra alkalmas okmány és lakcímkártya)

-          házassági anyakönyvi kivonat

 

Az ügyintézés díja (eljárási illeték, igazgatási szolgáltatási díj):

3000 Ft értékű illetékbélyeg.

Az új házassági anyakönyvi kivonat kiállításának illetéke 2000 Ft.

 

Az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás:

A névváltoztatási szándékról az anyakönyvvezető jegyzőkönyvet vesz fel.

A házassági névviselési forma módosítására irányuló eljárás lefolytatására – amennyiben a házassági anyakönyvi bejegyzés adatai az elektronikus anyakönyvben korábban már rögzítésre kerültek – bármely anyakönyvvezető, egyéb esetben a házasságkötést nyilvántartó anyakönyvvezető illetékes.

A kérelem elbírálására jogosult anyakönyvvezető, ha a kérelmet teljesíti, a változást az elektronikus anyakönyvbe bejegyzi, és kérelemre anyakönyvi kivonatot állít ki az új névre. A változást a személyi adat- és lakcímnyilvántartásban is rögzíti. A névváltozás után kezdeményezni kell a személyazonosító okmányok, lakcímkártya cseréjét.

 

Az ügyintézés határideje:

 

21 nap

A fellebbezésre nyitva álló határidő:

 

-

Kapcsolódó jogszabályok:

- Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
– Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. törvény
– Az anyakönyvezési feladatok ellátásának részletes szabályairól szóló 32/2014. (V.19.) KIM rendelet

 

Formanyomtatvány

-aszakkor
Névjegy

Somogyviszló Községi Önkormányzat

7924 Somogyviszló, Kossuth utca32.

Tel: 73/350-150; 73/550-038

fax: 73/550-038

e-mail: somogyviszlo.onk@gmail.com

Gyakran keresett oldalak